banner espa

Ex-Van/Παραγγελιοληψία

Το κεντρικό σύστημα μιας επιχείρησης, της οποίας το προσωπικό παραδίδει εμπορεύματα ή και πραγματοποιεί πωλήσεις-εισπράξεις εκτός έδρας, είναι επιτακτική ανάγκη να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για την εξέλιξη αυτών των εργασιών. Εξίσου απαραίτητη είναι η άμεση και ασφαλής πρόσβαση των εν κινήσει υπαλλήλων τους σε επιχειρησιακά δεδομένα, από τα οποία εξαρτάται η παραγωγικότητά τους. Στη Mobile Technology σχεδιάζουμε, εγκαθιστούμε και υποστηρίζουμε πλήρως τεχνικά ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες επιχειρήσεων που εφαρμόζουν Τιμολόγηση Επί Αυτοκινήτου ή και Παραγγελιοληψία, όπως είναι οι εταιρείες που παράγουν & διανέμουν τρόφιμα, ποτά, γαλακτοκομικά κ.α. προϊόντα. Υποστηρίζουμε το μεγαλύτερο στόλο εγκατεστημένων λύσεων sales force automation πανελλαδικά και στο πελατολόγιό μας θα βρείτε τις επιχειρήσεις με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στον κλάδο τους.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχουμε ανθεκτικό και εξειδικευμένο εξοπλισμό των σημαντικότερων διεθνών κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές, συνδυαστικά με μια χρηστική εφαρμογή που διασυνδέεται ταχύτατα με όλα τα ERP-Backoffice της αγοράς που επιτρέπουν την εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων ASCII (διαθέσιμη σε Windows Mobile και Android).

Με την ολοκληρωμένη λύση Τιμολόγησης επί Αυτοκινήτου (ex-van)/Παραγγελιοληψίας της Mobile Technology αποκτάτε τις εξής δυνατότητες:

• Αξιοποίηση μίας συσκευής από διαφορετικούς πωλητές (με login ανά χρήστη)
• Εποπτεία της πορείας του φορτηγού και ενημέρωση για την ακριβή του θέση ή και καθοδήγησή μέσω GPS
• Υποστήριξη δρομολογημένων, αλλά και έκτακτων επισκέψεων σε πελάτες
• Εμφάνιση πελατών εντός προκαθορισμένης περιμέτρου
• Έκδοση παραστατικών (ή και ακύρωσή τους)
• Καταγραφή σχολίων παραστατικού (ακόμα και ανά γραμμή παραστατικού)
• Εκτύπωση παραστατικών μέσω Bluetooth
• Περιορισμός έκδοσης παραστατικών ανά πελάτη
• Έκδοση παραστατικών με φορολογική σήμανση μέσω δικτύου 3G
• Καταχώρηση παραγγελιών, τροποποίηση ή και διαγραφή τους
• Χρήση προκαθορισμένων παραγγελιών προς τιμολόγηση
• Εισαγωγή προϊόντων από λίστα, μέσω αναζήτησης ή σάρωσης barcode (υποστήριξη ζυγιζόμενων και ποσοτικών barcodes)
• Πολλαπλά Barcode ανά είδος / Barcode συσκευασιών
• Επιλογή ειδών με βάση την κατηγορία τους
• Επιστροφές προϊόντων (αλλοιωμένων και μη, σε κανονικές ή και τριγωνικές πωλήσεις)
• Έκδοση Συγκεντρωτικών Δελτίων Αποστολής και Επιστροφής (ΣΔΑ & ΣΔΕ)
• Καταγραφή/απογραφή παγίων που έχει προμηθευτεί ο πελάτης (π.χ. σκανάροντας ψυγεία)
• Εκτύπωση συγκεντρωτικών/πληροφοριακών αναφορών (κινήσεων, αποθήκης, ταμείου, πελατών δρομολογίου όπου δεν πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις)
• Είσπραξη μετρητών και αξιόγραφων με καταγραφή των τραπεζικών στοιχείων
• Υποστήριξη πολλαπλών τιμοκαταλόγων και εκπτώσεων, καθώς και δώρων
• Εγγενής υποστήριξη τριγωνικών πωλήσεων
• Καταχώρηση συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν με μετρητά, επιταγή ή και πιστωτική κάρτα
• Δυνατότητα άρνησης πώλησης σε πελάτη π.χ. σε περίπτωση που δεν έχει ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις του (πιστωτικός έλεγχος)

Η λύση Τιμολόγησης επί Αυτοκινήτου (ex-van) / Παραγγελιοληψίας της Mobile Technology παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

• Βελτιστοποίηση προγραμματισμού δρομολογίων και εξοικονόμηση χρόνου π.χ. από την επανάληψη διαδρομών που μπορούσαν να αποφευχθούν
• Ταχύτερες κ πληρέστερες παραδόσεις εμπορευμάτων, άρα καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών σας
• Καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων που μεταφέρει ο στόλος σας από τους ίδιους τους οδηγούς
• Μείωση των δαπανών, οι οποίες προκύπτουν είτε από αυξημένα λάθη της χειρόγραφης καταχώρησης, είτε από πιθανές απώλειες εμπορευμάτων
• Αύξηση της παραγωγικότητας των απομακρυσμένων χρηστών μέσω της αυτοματοποίησης μέρους των καθηκόντων τους
• Απαλλαγή του προσωπικού που απασχολείται στην έδρα της επιχείρησης από την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης των εν κινήσει υπαλλήλων

 

Δείτε σχετικά Προϊόντα

Activate